ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

№ 24-1/VІІ

 

від 21 грудня 2017 року                                

 

 

Про Програму соціально –

економічного розвитку села

на 2018 рік

 

Згідно п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська  рада                                        

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити  Програму  соціально – економічного розвитку села на 2018  рік (додається).

 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  планування  бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Накльока О.І.) та на постійну комісію сільської ради з питань соціально – культурного розвитку базових галузей, народного господарства, агропромислового комплексу, екології та раціонального природокористування ( Бугай А.М.).

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                   В.В.Губенко

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Додаток

до рішення сільської ради

від 21.12.2017 № 24-1 /VІІ

 

 

Програма  соціально – економічного  розвитку села Попівка,

Маньківського  району, Черкаської області

 

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2018 рік.

 

 Програма соціально-економічного розвитку села Попівка  на 2018 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів  України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням показників Програми соціально – економічного  розвитку Маньківського району на  2018 рік.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2018 рік, спрямовані на розвиток села – роботи з  благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл Попівка, Зелений Гай та Філіція. Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Попівка, субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

 Основною метою Програми   соціально - економічного розвитку села Попівка  на 2018 рік є зростання реального життєвого рівня населення, забезпечення його оптимальної зайнятості та стабілізації обсягів виробництва.  

Основними завданнями Програми є:

      - задоволення життєво необхідних проблем села, послідовне   

        зростання   рівня   життя,

- продовження адаптації існуючої спеціалізації промисловості за  

  умов ринку;

- поліпшення фінансового стану підприємств і організацій;

- створення умов щодо залучення іноземного капіталу.

 

У програмі враховані пропозиції структурних підрозділів села, а також прогнозні показники оцінки найбільш вірогідної соціальної-економічної ситуації села у поточному році. Програма побудована на принципах об'єктивності,    гласності, самостійності.

Показники Програми спрямовані на мобілізацію зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на ефективне розв'язання програм економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, підвищення матеріального добробуту населення. Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами.

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою сіл Попівка,с.Зелений Гай та Філіція.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

 

 

Основні завдання на 2018 рік:

Захід

Термін виконання

 
 
 

Заміна покрівлі ФАПу с. Попівка

  

Протягом року

 

Заміна вхідних дверей в приміщенні ЗДО с. Попівка.

 Протягом року

 

Заміна підлоги в їдальні ЗДО с. Попівка

Протягом року

 

Закінчити вуличне освітлення с.Попівка

 Протягом року

 

Встановлення камер відеоспостереження у с. Попівка

 Протягом року

 

Виготовлення містобудівної документації по селах Попівка, Філіція та Зелений Гай.

 

Протягом року

 

Ремонт дороги по вул. Шевченка в с.Попівка

Протягом року

 

Ремонт дороги по пров. Шевченка в с.Попівка

Протягом року

 

Ремонт дороги по вул. Центральна  в с.Попівка

Протягом року

 

Ремонт системи опалення Попівської сільської ради.

Протягом року

 

Ремонт приміщення Попівської сільської ради

Протягом року

 

Встановлення дитячих майданчиків  у селі Попівка

Протягом року

 

Ремонт ритуальної площадки на кладовищі с.Зелений Гай.

Протягом року

 

Поточний ремонт приміщення сільського будинку культури с. Попівка

 

Протягом року

 

 Проведення ремонту в сільському клубі с.Зелений Гай

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для виконання запланованих завдань Виконавчим комітетом Попівської сільської ради буде проводитись щоденна робота по виконанню планових показників сільського бюджету. В першу чергу, по виконанню надходжень місцевих податків та зборів, плати за оренду землі та інших надходжень до сільського бюджету.

Вказані напрямки роботи, направлені на виконання планових показників доходної частини бюджету, повинні забезпечити виконання бюджетних завдань.

 

ІІ. Соціальна сфера.

 

2.1. Демографічна ситуація.

Демографічна ситуація, що склалась в селах  Попівської громади, характеризується зменшенням кількості населення впродовж останніх трьох  років.  Як і загалом в Україні, по  Попівській сільській раді смертність перевищує народжуваність.  Село розташоване поруч з районним центром, до села   проведено газопровід - це робить село привабливим для постійного проживання.

 У 2017 році народилось  4 дітей, померло 12 осіб.

 

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 • поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
 •  забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей:
 • попередження соціального сирітства.

 

 

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми, продуктивної зайнятості,  соціального забезпечення.   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • Багатодітні сім'ї  – 13;
 • діти-інваліди –5;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 0;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

      Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги.   Основними  засадами  надання  соціальних  послуг  є:

  - сприяння  особам,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  які  вони  не  в  змозі  подолати  за  допомогою  наявних  засобів  і  можливостей;

  - попередження  виникнення  складних  життєвих  обставин;

 - створення  умов  для  самостійного  розв’язання  життєвих  проблем,  що  виникають.

 

 

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

         На території сільської ради розташовано 9  установ та організацій, в яких працює  115 осіб. Діє два  базових  господарств – «СФГ «Петровіт» та СФГ «Яблуневий цвіт».

       Рішенням  сесії  сільської  ради  № 3-7/VІІ  від  25.12.2015  року  прийнято  Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2016 - 2018 роки. На  громадські  роботи  в 2018 році передбачено  кошти  в  сумі  27500  гривень  на  оплату  праці  особам,  що  працюватимуть  на  громадських  роботах  від  Маньківського  центру  зайнятості.    У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • сприяння працевлаштуванню п’ятьох незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця;
 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 •  сприяння розвитку підприємництва.

 

 

 

 

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1.Охорона здоров’я.

В селі функціонує ФАП, де працює 3  особи. В 2017 році надано медичну допомогу 3 018 особам на ФАПі та 2105 на дому.

Розвиток матеріально-технічної бази ФАПу села Попівка щороку покращується, у 2017 році проведено поточний ремонт в приміщенні, але в планах на 2018 рік основним завданням залишається заміна покрівлі на  ФАПу.  

Сільська рада і надалі надаватиме  допомогу на нагальні потреби ФАПу за рахунок меценатів та шляхом  субвенції міжбюджетного трансферту через районний бюджет;

        збільшуватиме бюджетні асигнування на охорону здоров’я одночасним підведенням ефективності дії їх використання, сприятиме залученню позабюджетних коштів на потреби ФАПу села, реалізовуватиме комплексні заходи щодо попередження та стабілізації рівня інфекційної захворюваності, насамперед соціально небезпечних-ВІЛ інфекції СНІДУ, туберкульозу, забезпечуватиме достатній рівень охоплення дитячого населення профілактичним щепленням для покращення медичного обслуговування населення села Попівка, Зелений Гай, Філіція.

 

3.2. РОЗВИТОК ОСВІТИ.

          Система освіти як району так і села розвивається в рамках реалізації законів України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Програми реалізації державної національної програми «Освіта».

На сьогодні в селі функціонує загальноосвітня школа I-II ступенів, в якій навчається 46 дітей.   Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами.

В галузі освіти сільська рада  буде працювати над забезпеченням прав дітей і молоді, створенням умов для їх фізичного, розумового і психологічного розвитку, реалізації їх творчих і спортивних здібностей.

У  селі проживає 116 дітей, з них у багатодітних сім’ях 40, у неповних -10. Проживає  5 дітей-інвалідів.

Крім того на постійному контролі тримаються питання гарячого харчування школярів. Всього в школі охоплено гарячим харчуванням 46 школярів. Сільська рада і надалі буде проводити певну роботу по організації оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків села.

        В селі працює заклад дошкільної освіти,  який відвідує 16 дітей, по селу дітей дошкільного віку налічується – 46. В ЗДО створені всі необхідні умови для виховання дошкільнят.

  Дошкільний навчальний заклад  газифіковано, але для підвищення енергоефективності в   встановлений дров’яний  твердотоплевний  котел.

Щороку  проводиться косметичний  ремонт  приміщення  закладу дошкільної освіти та  ігрового майданчика.  У 2018 році планується   провести заміну вхідних дверей закладу дошкільної освіти та замінити підлогу в їдальні ЗДО «Ялинка». Основними перспективними напрямками розвитку дошкільної освіти є:

 • збереження закладу дошкільної освіти та поліпшення його матеріального стану;
 • підвищення якісного рівня утримання дітей у закладі дошкільної освіти;
 • створення умов для поліпшення соціального захисту працівників ЗДО.

3.3.КУЛЬ ТУРА  ТА ДУХОВНІСТЬ.

Напрями державної політики у сфері культурного розвитку визначено Конституцією України, основами законодавства України «Про культуру». У складних соціально-економічних умовах у селі збережено в основному культурну  інфраструктуру і кадри.

Сільський Будинок культури потребує капітального ремонту.

В будинку культури працює 2 працівники: директор сільського будинку культури та на  0.5%   прибиральник службових приміщень.   В селі Зелений Гай   працює  директор  сільського клубу на 0,25 ставки.

  Головною метою у сфері культури є зростання духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, збереження культурної спадщини та збереження культурної спадщини та забезпечення доступу населення до культурних надбань.

 

 IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА  

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

 Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

 Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

 Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку з доходу фізичних осіб та плата за землю.

 Якщо на оплату податку з доходу фізичних осіб сільська рада фактично вплинути не має можливості, то на плату за землю, що є найбільшою складовою дохідної частини сільського бюджету, сільська рада має безпосередній вплив.

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечити виконання дохідної частини бюджету;

 • забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

 • внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати. 

 

 Очікувані результати:

 • стабільне функціонування бюджетної системи;

 •  збільшення дохідної частини сільського бюджету;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у соціальній сфері.

 

 

 4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій).

 

БЛАГОУСТРІЙ СЕЛА

 

Щовесни проводяться роботи з профілювання грунтових доріг села. Взимку проводяться роботи з розчистки проїжджих частин вулиць від снігу.    

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам.

Основними  завданнями щодо реалізації заходів по благоустрою села в 2018 році є забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів та покращення їх естетичного вигляду  в першу чергу, це:

    - забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

 • забезпечення систематичного збору та вивезення побутових відходів, а також утримання в належному санітарному стані сміттєзвалища;
 • проведення ямкового ремонту вулично-шляхової мережі;
 •  ліквідація всіх стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів;
 •  поточне утримання пам’ятних знаків на території села;
 • озеленення вулиць та територій громадських установ;
 • утримання сільських кладовищ;
 • поточне обслуговування вуличного освітлення;
 • продовження роботи по реконструкції існуючих зупинок громадського транспорту;
 • утримання в належному санітарному стані при будинкових територій.

 

 V. Співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними. Територія села ПОПІВКА складає 331,52 га, сільськогосподарських угідь 1774,21 га, з них:  ріллі – 1735,4 га,   пасовищ – 74 га.  На території сільської ради проживає 660 осіб, рахується 356  дворів.   З них в селі Попівка рахується 213 дворів, проживає 373 жителів, в селі Зелений Гай рахується 101 двір, проживає 195  жителів, в селі Філіція рахується 47 дворів, проживає 92 жителів.    Громадяни утримують 120 голів ВРХ, з них 92 корів; 260 свиней, 2500 птиці, 5 голів коней, автомобілів легкових -74,  автомобілів грузових - 8, тракторів  та міні тракторів -35, комбайни  - 3, мотоциклів - 5. В користуванні громадян 106 абонентів телефонної мережі, 36 радіоточки. На території населеного пункту діє СТОВ «Відродження»   та  7 селянсько-фермерських господарств: СФГ «Петровіт», СФГ «Яблуневий цвіт», ФГ «Почапський», СФГ «Гефест», СФГ «Баландіна», СФГ «Відродження» та СФГ «Музикове». Аналіз розвитку економіки свідчить про те, що в окремих галузях намітились позитивні зрушення щодо стабілізації виробництва продукції, робіт і послуг, які за попередні роки були досягнуті. У розвитку агропромислового комплексу, поряд з позитивними зрушеннями існують тенденції негативного характеру, які не вдалося подолати. Продовжується тенденція випереджаючого зростання цін на матеріально-технічні ресурси для агропромислового комплексу.   У 2017 році не прогнозується зростання у селі Попівка кількості суб’єктів  підприємництва фізичних осіб. З сільського бюджету на розвиток підприємництва не виділено жодної копійки.   Відповідно до Указу Президента України здійснювались реформи в агропромисловому комплексі, які дозволили докорінно перебудувати земельні та майнові відносини, створити якісно нові організаційно-правові форми господарювання на основі приватної власності на землю і майно. Кількість селянсько-фермерських господарств становить 7, яким надано у  користування 1756,9947 га. землі.   Набувають подальшого розвитку орендні відносини. За 2017 рік власникам земельних часток /паїв/ виплачено сільськогосподарською продукцією та шляхом надання послуг 8 відсотків від вартості земельного паю що складає  8861 грн.   В селі зібрано   4556 тонн зернових. Зерно вироблено фермерськими господарствами та індивідуальними власниками на присадибних земельних ділянках громадян нашого села.

Стабілізувалась  ситуація в галузі тваринництва  вироблено молока 1512 тонн, м’яса 150 тонн. Підвищується продуктивність  тваринництва.

Планові показники на 2018 рік по галузі тваринництва:
- молоко     1520 тонн

- м яса        155 тонн

Планові показники продукції рослинництва:

 • зернові      4600 тонн

 

    В галузі тваринництва передбачається  нарощування обсягів виробництва продукції в нашому селі.

ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄВОГО РІВНЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА.

Середньомісячна заробітна плата у 2017  році зросла і становить у нашому селі 4500 гривень.

За рахунок зростання обсягів промислового виробництва більш повного використання робочого часу, передбачено підвищення рівня мінімальної заробітної плати.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ:

Виконавчий комітет Попівської сільської ради приділятиме значну увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечуватиме  адресну підтримку  соціально  незахищених  верств  населення. Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту В селі проживає 201 пенсіонер, учасників бойових дій -11,  учасників війни - 12, солдатських вдів - 1, дітей війни – 65, інвалідів загального захворювання - 32, дітей дошкільного віку  - 46, шкільного віку – 70. На території села проживає  4 учасники Чорнобильської аварії.  Дітей інвалідів - 5. Багатодітних сімей -  13. Більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту. Виконавчим комітетом сільської ради надається допомога у оформленні документів на одержання соціальних допомог.  Всі одинокі громадяни похилого віку знаходяться на обслуговуванні  соціального працівника від Маньківського територіального центру.  Виконкомом Попівської сільської ради  надаватиметься допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат, та допомога в оформленні документів, як малозабезпеченим сім’ям.

 

 

Секретар сільської ради                                                        О.Б.Базун