ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

№ 14-3/VII

від 23 грудня  2016 року

 

Про сільський бюджет

на 2017 рік

 

 

       Відповідно до ст. 72,78 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1  ст. 26  Закону України  «Про  місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1 272,229 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  1 256,269 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 15,960 тис. грн., у тому числі бюджету;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1 272,229 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1 256,269 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 15 960тис. гривень;

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 1 256,269 тис. грн. та спеціальному фонду 15,960тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  12,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 

 6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

  - поточні трансферти населенню

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  80,500 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

       - укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

12. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017рік у частині доходів є такі надходження: надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, плата за оренду майна бюджетних установ,екологічний податок, цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування.

 

15. Надати дозвіл головному бухгалтеру здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

16.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                    В.В.Губенко