Про встановлення транспортного податку на території Попівської сільської ради на 2019 рік

ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

№  27 6/VІІ

 

від 21 червня 2018 року

 

Про встановлення транспортного

податку на території Попівської

 сільської ради на 2019 рік

 

Відповідно до статті 7, пункту 10.2 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Попівської сільської ради транспортний податок на 2019 рік.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території Попівської сільської ради згідно з додатком.

3. Оприлюднити дане рішення на інтернет сторінці Попівської сільської ради офіційного Веб сайту Маньківської районної ради.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань  планування  бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики (Накльока О.І.) та на постійну комісію сільської ради з питань соціально – культурного розвитку базових галузей, народного господарства, агропромислового комплексу, екології та раціонального природокористування (Бугай А.М.).

5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

 Сільський голова                                                                   В.В.Губенко

 

 

 

                                                                                                    Додаток №1

до рішення сільської ради

                                                                              від  21.06.2018 № 27-6/VII

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати транспортного податку на території

Попівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати транспортного податку (далі у тексті –Положення) визначає правові засади його справляння та обов’язкові елементи податку у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Транспортний податок входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами-платниками транспортного податку, та контролюючими органами.

2. Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об’єктами оподаткування.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктами оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього Положення.

5. Ставка податку та податковий період

1 Така вартість визначається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за методикою, затвердженою постановою КМУ від 18.02.2016 № 66.  

5.1. Ставка податку становить 25 000 гривень на календарний рік за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. цього Положення.

5.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта (об’єктів) оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове (податкові) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

6.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за встановленою формою1.

6.3. У відповідності до підпункту 267.7.1. пункту 267.7. статті 267 Податкового кодексу України транспортний податок сплачується за об’єкти оподаткування, які зареєстровані на території Попівської сільської ради і зараховується до сільського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строки сплати податку

7.1. Транспортний податок сплачується:

– фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

– юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8. Контроль та відповідальність за порушення податкового законодавства

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння транспортного податку на території Попівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при обчисленні та сплаті транспортного податку платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар сільської ради                                                                   О.Б.Базун