ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

№ 11 - 2/ VІІ

 

 від 21 вересня 2016 року

 

 

 

Про затвердження  Положення

про застосування системи

електронних закупівель

 

 

З метою забезпечення ефективності функціонування системи державних закупівель, створення конкурентного середовища у цій сфері відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про публічні закупівлі», протокольного доручення Президента України від 15.07.2015 № 1-1/497 стосовно впровадження електронної системи державних закупівель у регіонах, із урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015 № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження  процедури електронних закупівель товарів», керуючись пп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Положення про застосування системи електронних закупівель Попівської сільської ради.

2. Головному бухгалтеру Попівської сільської ради:

2.1. Провести дії, спрямовані на підключення Попівської сільської ради до системи електронних закупівель  товарів робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі, встановлені Законом України  «Про здійснення державних закупівель».

 2.2. Зареєструватись на одному з електронних майданчиків. Інформацію про дату реєстрації та назву обраного майданчика надати сільському  голові  у десятиденний термін після реєстрації.

2.3. Узагальнений звіт щодо впровадження системи електронних закупівель щоквартально надавати сільському голові (згідно додатка до Положення).

3.Секретарю сільської ради Базун Олені Борисівні оприлюднити дане рішення на інтернет сторінці Попівської сільської ради офіційного веб-сайту Маньківської районної  ради.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.   

 

Сільський голова                                                                                    В.В.Губенко

 

 

Додаток до рішення сесії Попівської сільської ради від 21.09.2016 № 11-2

 

 

 

 

Положення про застосування системи електронних закупівель Попівською сільською радою

 

1.Загальні положення

 

  1. Це Положення встановлює загальний порядок придбання товарів і послуг Попівською сільською радою у системі електронних державних закупівель ProZorro.

1.1.1 Дія порядку починається з дня реєстрації на одному з електронних майданчиків.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує у мережі Інтернет, який є частиною системи електронних закупівель та забезпечує закупівельникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів на електронних майданчиках;

електронний реверсивний аукціонповторювальний процес пониження ціни пропозицій учасників, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Під час електронного аукціону кожному учаснику забезпечується доступ до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх місцезнаходження.;

замовник – Попівська сільська рада;

користувач системи - будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєструвалась в системі електронних закупівель;

система електронних закупівель (далі - система) – програмний комплекс, призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, визначених замовником через проведення електронного реверсивного аукціону. Система складається з бази даних, модуля електронного реверсивного аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до системи. Система повинна бути загальнодоступною і гарантувати недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам.;

закупівлі - процес здійснення закупівель(торги) товарів та послуг замовником на електронних майданчиках у порядку, визначеному цим Положенням.

учасник - юридична особа або фізична особа – підприємець, що є користувачем  системи, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі у закупівлях, оголошених замовником.

 

2. Сфера застосування Положення

 

2.1. Це Положення застосовується для закупівлі товарів, робіт та послуг, визначених замовником у сумі від 200 000,00 грн., у разі якщо вартість таких товарів не перевищує межі, встановлені Законами України «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

 

3. Реєстрація в системі електронних закупівель

3.1. Замовник реєструється в системі у відповідності до регламенту роботи електронного майданчика, обраного ним.

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних майданчиках.

 

4. Порядок здійснення закупівель

4.1.Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт та послуг оприлюднює в системі оголошення про проведення закупівель.

4.2. В оголошенні про проведення закупівель обов’язково зазначається:

- найменування замовника, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;

- розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість товару;

- найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора;

- кількість товарів;

- місце поставки товарів;

- строк поставки товарів;

- технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження (детальний  опис предмета закупівлі,технічні та якісні характеристики, з документальним  підтвердженням);

- вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження;

- дата та час закінчення подання запитів на уточнення та / або запитань щодо закупівель;

- дата, час початку подання пропозицій;

- дата, час закінчення подання пропозицій;

- дата, час проведення електронного реверсивного аукціону та його умови (крок аукціону може становити 0, 5 - 3% очікуваної вартості товару);

- інша необхідна інформація.

Технічні вимоги до предмета закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги до учасників процедури закупівлі зі способами їх підтвердження можуть також зазначатися замовником в окремому документі, який одночасно опубліковується з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель). Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі якщо технічні вимоги обґрунтовано містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника, замовник може зазначити "або еквівалент".

4.3. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

4.4. Замовник визначає строк початку подання пропозицій, що повинен становити не менше 3 робочих днів і не більше 7 робочих днів з моменту оприлюднення оголошення про проведення закупівель.

У разі, якщо протягом цього періоду замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

У разі необхідності замовник може внести відповідні зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі.

4.5. Замовник визначає строк закінчення подання пропозицій, що повинен становити не менш ніж 2 робочих дні та не більш ніж 5 робочих днів з моменту початку подання пропозицій.

4.6. Ранжування всіх поданих пропозицій здійснюється системою автоматично за ціною, формуючи рейтинги позиції учасників. Дана інформація автоматично оприлюднюються системою одразу після завершення електронного реверсивного аукціону.

4.7. Замовник в строк, що становить не більш ніж 5 робочих днів з дня закінчення електронного реверсивного аукціону, аналізує визначену системою пропозицію з найнижчою ціною на предмет відповідності учасника, що її подав, вимогам до кваліфікації учасників, а запропонованого товару – технічним вимогам до товару, зазначеним в оголошенні та/або документації закупівель.

У разі відповідності пропозиції учасника вимогам замовника, які зазначені в оголошенні про проведення закупівель та/або документації закупівель, такий учасник визнається переможцем закупівель.

Пропозиції інших учасників у такому випадку не розглядаються.

У разі якщо пропозиція учасника не відповідає технічним вимогам до товару та/або вимогам до кваліфікації учасників, замовник відхиляє пропозицію. Підстави відхилення оприлюднюються в системі протягом 1 робочого дня з дня прийняття такого рішення.

У разі відхилення пропозиції учасника, який запропонував найнижчу ціну, в такому ж порядку розглядається наступна пропозиція з найнижчою ціною, визначена системою.

Якщо після відхилення не залишиться жодних пропозицій, закупівля визнається такою, що не відбулась.

Документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників та/або відповідність товарів технічним вимогам, надаються замовнику переможцем у разі, якщо така вимога була визначена в оголошенні про проведення закупівель.

4.8. Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі в день прийняття ним рішення про визначення переможця.

4.9. Договір про придбання товару укладається між замовником і переможцем не раніше ніж через 3 робочих днів та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень розділу 5 цього Примірного положення.  

4.10. Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 3 робочих днів з моменту його укладання.

4.11. У випадку не укладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного в п. 4.10 вище, замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, що залишилися, та діє у порядку, передбаченому п.п. 4.7- 4.10 Положення.

4.12 Якщо учасники не подали жодних пропозицій, рішення щодо закупівлі товарів, робіт або послуг  приймаються керівником Попівської сільської ради.

 

5. Роз'яснення щодо результатів закупівель (скарги)

 

5.1. Оскарження в процесі проведення закупівель відповідно до п. 2.1. Положення відбувається у формі роз'яснення щодо результатів закупівель (скарга). Така скарга подається користувачем системи або учасником в електронній формі через сервіс системи та повинна містити таку інформацію:

  • найменування замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;
  • номер оголошення про проведення закупівель, які  оскаржуються;
  • підстави подання скарги;
  • вимоги до замовника та їх обґрунтування (обставини, в яких скаржник вбачає  порушення  закупівлі з посиланням на регламент (положення) або діюче законодавство);
  • ідентифікаційні дані ( найменування, код ЄДРПОУ  для юридичних осіб-резидентів, ПІБ, місце реєстрації (проживання) фізичних осіб, найменування, реєстраційний номер, країна резидентства - для юридичних осіб-нерезидентів) особи, що подала скаргу.

 

5.2. У разі отримання замовником роз'яснення (скарги) з вимогою щодо усунення порушення під час проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у скарзі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель у такій самій формі, в якій була подана скарга.

5.3. Роз'яснення (скарги) подаються учасником замовнику не пізніше 5 днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, але до дня укладення договору про придбання товару, з дотриманням вимог п. 5.1 цього Примірного положення. Роз'яснення (скарги) на технічні вимоги до товару та вимоги до кваліфікації учасників можуть подаватися до початку строку, встановленого для подання пропозицій.

5.4. Замовник повинен у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня реєстрації скарги в системі, оприлюднити в системі інформацію про час і місце розгляду скарги.

Для розгляду скарги замовник залучає за згодою з правом дорадчого голосу представників Мінекономрозвитку, ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна», ГО «Прозорі закупівлі» та суб’єкта господарювання, що володіє електронним майданчиком.

Замовник має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не є пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

Розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на розгляді.

5.5. Замовник зобов’язаний прийняти обґрунтоване рішення за результатами розгляду скарги не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту реєстрації скарги в системі та прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень процедури закупівлі, про заходи, що повинні вживатися для їх усунення та, у випадку встановлення порушення при визначенні переможця, переглядає таке рішення.

5.6. Рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, оприлюднюється в системі не пізніше наступного дня після його прийняття.

5.7. Процес розгляду скарги не зупиняє процесу проведення закупівель за виключенням обставин, передбачених п. 5.2. Положення.

5.8. Замовник та переможець не мають права укладати договір в період призупинення закупівлі.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         О.Б.Базун