ПОПІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ

 № 60 – 8/ VІ

від 17 лютого 2015 року    

 

Про  затвердження     Програми

соціального захисту населення 

на 2015 -2018 роки

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту найменш  захищених верств населення сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити   програму соціального захисту населення на 2015-2018 роки  /додається/.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, депутатської діяльності та етики /Накльока О.І./         

 

 

Сільський  голова                                                                                     В.В.Губенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               Додаток

до рішення сільської ради

                                                                                           від 17.02.2015 № 60-8/VІ 

                                                                                         

 ПРОГРАМА

соціального захисту населення  на 2015-2018 роки

(із змінами внесеними рішенням сільської ради від 23.12.2016 № 14 – 11/ VІІ)

І. Загальні положення

 

Соціальний захист найменш захищених верств населення – один з пріоритетних напрямів державної політики в цілому.

При розробці даної  Програми використані Закони України : «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», законодавчі акти України,  пропозиції  управління соціального захисту населення Маньківської районної державної адміністрації,  рішення районної ради,  громадських організацій району.

 

П. Мета Програми

 

            Головна мета – посилення адресної матеріальної підтримки, покращення надання соціальних послуг найменш захищеним верствам населення, малозабезпеченим громадянам села.

 Програма передбачає систему соціально-економічних, матеріально-побутових, медичних, культурних заходів, спрямованих на посилення соціального захисту найбільш вразливих верств населеного пункту на 2015-2018 роки, а також поєднання взаємопов’язаних завдань та заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем населення села, а  саме:

- забезпечення організаційних заходів по реалізації державних соціальних програм;

         - реалізацію додаткових до встановлених законодавством гарантій соціальної та матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення;

- використання можливостей сільського бюджету для фінансування заходів, пов’язаних з соціальним захистом одиноких непрацездатних громадян села.

 

            В ході реалізації Програми планується зміцнювати співпрацю органів  місцевого самоврядування з громадськістю.

 

 

Ш.  Проблемина розвязання  яких,  спрямована  програма

 

На території  населеного пункту   проживають 189 пенсіонерів, 1 інвалід Великої Вітчизняної війни, 10 учасники бойових дій,   20 учасників війни, 4 учасників ліквідації  аварії на Чорнобильській АЕС,  5 дітей-інвалідів до 18-річного віку, 13 багатодітних сімей, в яких 40 дитини,   12 одиноких громадян.

Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення  у межах своїх повноважень Попівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту населення:

-         вшановувати ветеранів війни, праці, інвалідів, учасників бойових дій,   учасників АТО при відзначенні державних свят та ювілейних  дат;

-         проводити виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС;

-   надавати допомогу на поховання одиноких осіб, які не досягли пенсійного віку, на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не зареєстровані у центрі зайнятості як безробітні – 1000 грн..

- надавати одноразову матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції та мобілізованим, або членам  їх сімей (дружині, дітям, батькам з якими проживали), які знаходяться в складному життєвому та матеріальному стані (не працюють, не отримують виплат, мають на утриманні неповнолітніх дітей, батьків та інше), до 1000 грн. родині.

- надавати матеріальну допомогу учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції до державних свят та ювілейних  дат – 1000,00 грн. на особу;

- виділяти  кошти перевізнику на забезпечення  проїзду в автобусах пільгових категорій населення сіл Попівка, Зелений Гай та Філіція.

Дані гарантії розповсюджуються лише для жителів, які зареєстровані на території населених пунктів Попівської сільської громади.

 

ІV. Очікувані  результати.

         Виконання програми дасть можливість покращити життєвий рівень серед малозабезпечених верств населення, вирішити проблему соціальної підтримки громадян, сприяння формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до ветеранів війни та праці, людей похилого віку.

 

 

 

 

 

V.  Фінансування  програми

Фінансування визначених програмою заходів здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті в межах бюджетних асигнувань та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                         О.Б.Базун